top of page

Energy Design s.r.o.

Arrow Down
SERVICES

SLUŽBY

pasport.png

Pasporty

Pasporty jsou základem stavebnice Energy Design - GDSS, slouží jako informačním a strategický nástroj pro systematický rozvoj definované oblasti ED - LDÚ (Řízená decentralizace). Bez řádné pasportizace není úspěšná realizace.

Inženýring - poradenství

V průběhu realizací jednotlivých projektových záměrů je důležitá strategická inženýrská činnost, projektové řízení a navazující koordinace napříč všemi segmenty. Dodržením těchto parametrů maximalizujeme přínos a výnos směrem k investorovy.

digitization-g0cb990509_1920.jpg

Modelace ED

Modelace je závěrečná část základní strategie ED pro danou oblast. Která vzniká na základě požadavků, možností a potřeb investora. Dochází k vytváření strategického plánu dané oblasti, který vytváří celkové synergie všech dotčených subjektů. 

se můžete zde

Přihlášení
ABOUT

O NÁS

Nástroj GDSS vznikl na základě požadavků mnoha investorů a institucí. Zejména z hlediska koordinace a řízení nesourodých (odlišných) oborů, které mají vliv na jednotlivé projektové záměry a strategické koncepce. Následný výstup velkého množství informací je optimalizován k efektivní a rychlé komunikaci mezi technickým úsekem a manažerským
úsekem. Finální potřeby a podněty jsou v reálném čase předkládány generálním investorům pro rychlá a bezpečná rozhodnutí. GDSS šetří čas, finance a naplňuje synergie rozsáhlého funkčního řešení konceptů v rámci European Green Deal. Naplňování transformace ochrany klimatu při zajištění technických, ekonomických, legislativních a bezpečnostních parametrů.

CONTACT

KONTAKT

Dotazy

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek volejte: +420 722 100 699 nebo vyplňte následující formulář

Kontaktujte nás

Energy Design s.r.o.

IČ: 17391326

České Vrbné 2360

370 11 České Budějovice

Průhledný zmena barvy.png

Děkujeme za odeslaní

Infolinka

+420 722 100 699

bottom of page